Helaas, uw donatie is mislukt!
Probeer het nog een keer.

Lukt dit ook niet stort uw donatie dan rechtstreeks op:
NL06 RABO 0329 2883 69 tnv Stichting Vrienden van de Koggehoeven