Ja, ik wordt graag een partner

Wat mag u van ons verwachten:

  • Voor elk jaar dat u minimaal € 250,– doneert wordt in de kantine voor één jaar een hoefijzer met uw naam opgehangen.
     De ingangsdatum is 1 week nadat wij uw betaling hebben ontvangen.
  • Nadat u uw logo/kenmerken heeft aangedragen wordt door ons een reclamebord besteld en in de serre-stal wordt het bord opgehangen
  • Als het jaar bijna om is krijgt u van ons een rekening voor het volgende jaar.
  • Na het derde jaar wordt u door ons benaderd met de vraag of u uw “Partnerschap” met nog eens 3 jaar wilt verlengen.
  • Mocht u een substantiële bijdrage hebben geleverd aan een project dan wordt uw naam hierbij vermeld.
  • U wordt minimaal 2 keer per jaar, via e-mail,  op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen. (nieuwsbrief/jaarverslag)
  • Mocht er een open dag zijn dan wordt u daar persoonlijk voor uitgenodigd.